Vaše prožívání v době změn / 2020–2022

Myslíme si, že je důležité shromáždit skutečné výpovědi lidí a porozumět jim.

Projekt JUPSYCOR, Psychologické souvislosti výskytu koronaviru v ČR, je obecně prospěšný, nekomerční výzkum zaměřený na sběr anonymních informací o chování a prožívání lidí v době změn, které nás provázejí od roku 2020

V dubnu 2022 jsme zahájili třetí vlnu sběru výpovědí, která sleduje aktuální situaci.

Výzkum, který od roku 2020 mapuje emoční prožívání a psychickou pohodu, pokračuje také v roce 2022 s cílem získat nová data, která by nám umožnila popsat psychický stav české populace a pochopit její vývoj v čase.

Dotazník je zcela anonymní a doba jeho vyplnění je přibližně 10 minut.

Využijte prosím tohoto odkazu na dotazník.

Pokud Vás náš výzkum zaujal a chtěli byste pomoci, oceníme, pokud pomůžete s rozšířením našeho dotazníku dalším lidem ve Vašem okolí. Zejména budeme rádi za přeposlání mimo skupiny studentů, tedy například Vašim rodičům a dalším osobám vyššího věku.

Děkujeme Vám!

Jaké byly výsledky předchozích šetření?

První vlna sběru dat, tzv. jarní vlna, probíhala od 26. března do 24. května 2020 a výzkumu se zúčastnilo 2754 respondentů. Druhá vlna, tzv. zimní vlna, probíhala od 26. září 2020 do 26. února 2021 a zúčastnilo se jí 1898 respondentů. V obou vlnách jsme tak nasbírali 4614 unikátních výpovědí.

První vlna výzkumu (březen–květen 2020) přinesla podklady pro vědecké studie a byly prezentovány odborné i laické veřejnosti. Všem respondentům, kteří o to v dotazníku projevili zájem a vyplnili e-mailovou adresu, byl v červnu 2020 zaslán komentovaný souhrn našich výsledků. Výstupy byly zároveň prezentovány odborné i široké veřejnosti na mnoha platformách (Noc vědců 2020, odborné konference, odborné články, sociální sítě apod.).

Výsledky druhé vlny výzkumu (září 2020 – únor 2021) byly zveřejněny v několika studiích. Z výsledků je patrné, že situace se bohužel, oproti období jara 2020, spíše zhoršila – a to ve většině aspektů, které se vnímaného prožívání a chování respondentů týkají. Přestože tato zjištění nejsou nijak příznivá, mohou sloužit jako impulz pro zvýšení pozornosti, která se vztahuje k psychickému stavu české společnosti, a ke zlepšení péče. Díky Vašim odpovědím můžeme výsledky výzkumu, podložené konkrétními daty, prezentovat odborné i široké veřejnosti a akcentovat tak jejich význam.

Děkujeme všem našim respondentům!

Výběr z publikovaných výsledků a přednášek:

Kučera, D., Stuchlíková, I., & Mrhálek, T. (2021). Impacts of COVID-19 Pandemic on the Mental Health of Working Adults in the Czech Republic: Analysis of Self-Report Psychological Data in a One Year Perspective. European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education, 11(3), 1061-1072. https://doi.org/10.3390/ejihpe11030079

Stuchlíková, I., Kučera, D., Mrhálek, T., Potužníková, E., Plassová, M. (2021). Dynamics of COVID-19’s psychological impact in the Czech Republic: Situation during spring 2020. E-psychologie, 15(4), 40-59. https://doi.org/10.29364/epsy.420

Kučera, D. (2021). Our Words in a State of Emergency: Psychological–Linguistic Analysis of Utterances on the COVID-19 Situation in the Czech Republic. Psychological Studieshttps://doi.org/10.1007/s12646-021-00613-y

Kučera, D., Stuchlíková, I., Potužníková, E., Mrhálek, T., & Plassová, M. (2020, November). Výzkum chování a prožívání lidí v „době covidové“ [Research into the behavior and emotions of people in the „covid period“]. Lecture, Noc vědců, České Budějovice (CZ).

Stuchlíková, I., Kučera, D., Potužníková, E., Mrhálek, T., & Plassová, M. (2020, September). Psychologické souvislosti výskytu koronaviru v ČR [Psychological contexts of coronavirus outbreak in the Czech Republic]. Lecture, Psychologické dny, Olomouc (CZ).