Psychologický výzkum dopadů koronaviru v ČR

Myslíme si, že je důležité shromáždit skutečné výpovědi lidí a porozumět jim.

Projekt JUPSYCOR, Psychologické souvislosti výskytu koronaviru v ČR, je obecně prospěšný, nekomerční výzkum zaměřený na sběr anonymních informací o chování a prožívání lidí v mimořádné situaci šíření koronaviru v České republice.

Cílem výzkumu je získávat a interpretovat výpovědi respondentů, sledovat vývoj v čase a poskytnout podklady pro psychologickou praxi, výzkum, ale také pro účinnou péči o nejohroženější skupiny obyvatel. Realizaci výzkumu zajišťuje Oddělení psychologie Katedry pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Sběr dat pro výzkum JUPSYCOR byl ukončen 24. května 2020. Děkujeme všem respondentům za jejich účast!

Dotazování probíhalo od 18. března do 24. května 2020, tedy v průběhu 67 dní. Celé toto období jsme rozdělili do 4 časových rámců.
Výzkumu se zúčastnilo celkem 2754 respondentů ve věku od 9 do 89 let.

Pokud jste se výzkumu účastnili a v dotazníku uvedli svou e-mailovou adresu, odeslali jsme vám dne 15. června 2020 první výsledky našeho šetření. Věříme, že pro vás budou zajímavou informací a svým způsobem i poděkováním za to, že jste výzkumu věnovali svůj čas. Velmi si vaší účasti vážíme!