Vaše prožívání v době COVID-19

Myslíme si, že je důležité shromáždit skutečné výpovědi lidí a porozumět jim.

Projekt JUPSYCOR, Psychologické souvislosti výskytu koronaviru v ČR, je obecně prospěšný, nekomerční výzkum zaměřený na sběr anonymních informací o chování a prožívání lidí v mimořádné situaci šíření koronaviru v České republice.

Na podzim 2020 jsme zahájili druhou vlnu sběru výpovědí, která pokryla období do začátku jara 2021.

První vlna sběru dat, tzv. jarní vlna, probíhala od 26. března do 24. května 2020 a výzkumu se zúčastnilo 2754 respondentů. Druhá vlna, tzv. zimní vlna, probíhala od 26. září 2020 do 26. února 2021 a zúčastnilo se jí 1898 respondentů. V obou vlnách jsme tak nasbírali 4614 unikátních výpovědí.

První vlna výzkumu (březen–květen 2020) přinesla podklady pro vědecké studie a byly prezentovány odborné i laické veřejnosti. Všem respondentům, kteří o to v dotazníku projevili zájem a vyplnili e-mailovou adresu, byl v červnu 2020 zaslán komentovaný souhrn našich výsledků. Výstupy byly zároveň prezentovány odborné i široké veřejnosti na mnoha platformách (Noc vědců 2020, odborné konference, odborné články, sociální sítě apod.).

Výsledky druhé vlny výzkumu (září 2020 – únor 2021) aktuálně zpracováváme a budou co nejdříve zveřejněny. Z předběžných výsledků je patrné, že situace se bohužel, oproti období jara 2020, spíše zhoršila – a to ve většině aspektů, které se vnímaného prožívání a chování respondentů týkají. Přestože tato zjištění nejsou nijak příznivá, mohou sloužit jako impulz pro zvýšení pozornosti, která se vztahuje k psychickému stavu české společnosti, a ke zlepšení péče. Díky Vašim odpovědím můžeme výsledky výzkumu, podložené konkrétními daty, prezentovat odborné i široké veřejnosti a akcentovat tak jejich význam.

Děkujeme všem respondentům za jejich účast a za jejich výpovědi!

První výsledky – jaro 2021